Rädda hjärnan applikation


Examensarbete gjort tillsammans med Cambio Healthcare Systems AB. Uppdraget innebar att utveckla en applikation till en surfplatta som skall användas av läkare i samband med att ett rädda hjärnan larm kommer in till akuten. Applikation är gjord med HTML5/CSS3 och JavaScript.

Idrottsplats.se

Pågående projekt. Gjord med HTML/CSS, JavaScript, PHP & MySql

Tony the Cat

Flashspel gjort i AS3, Flash & Adobe Illustrator

Databasprojekt

Medlemsdatabas till en studentförening. Gjord med HTML/CSS, PHP & MySQL